Eyebeep Utskick

Ett enkelt och effektivt sätt att skicka e-post till många mottagare. Statistik för uppföljning av vilka som läst e-posten och besökt sajten finns. Utskicken är så utformade att de följer det regelverk som finns kring e-postmarknadsföring.

Utskick - samla, sortera, sända

Eyebeep Utskick är ett lätthanterligt verktyg när du vill förenkla och följa upp företagets elektroniska kommunikation. Din adresslista blir överskådlig och enkel att uppdatera. Urval och uppdateringar medför inga extra aktiviteter och timmar.

Eyebeep Utskick sänder i flera format och hanterar varje adressat i utskicket som enskild adress, varje mottagare får ett separat e-brev från din avsändaradress. Du kan se vem som läst, vad och vid vilken tidpunkt. Därmed blir uppföljningen av utskicket betydligt lättare att göra och du har ett säljverktyg integrerat i kommunikationen.
    

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se