Eyebeep Behörighet

ger dina kunder möjlighet att bakom en inloggning se information som är ämnad bara för dem. Behörigheten kan gälla en enskild artikel eller ett helt träd av artiklar och knyts till individ eller grupp.

Behörighet - för individ och grupp

Behörighet ger dina kunder möjlighet att bakom en inloggning se information som är ämnad bara för dem.

Behörigheten kan gälla en enskild artikel eller ett helt träd av artiklar och knyts till individ eller grupp.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se