Eyebeep Gallup

Du ser det på många ställen »webbfrågan« - en termometer på din sajt. En fråga med ett par tre givna svarsalternativ och resultatet visas direkt.

Gallup, åsiktsbarometer

En produkt som i dag finns på många webbplatser, där du svarar på en enkel fråga med i allmänhet tre svarsalternativ. Du ser resultatet direkt efter du röstat.


Äger du sajten får du alla frågor och resultaten som statistik. Du kan programmera detta så frågorna skiftar med viss intervall och gör att arbetsinsatsen är en "engångs" exempelvis på halvårsbasis.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se