Eyebeep Annonspublicering

Se över, uppdatera och administrera andras annonser som ligger på din egen webbplats eller på webbplatser du ansvarar för.

Andras annonser på din webbplats - annonspublicering

Om din sajt är sådan att annonsörer vill nyttja den för att visa sina produkter och tjänster, och du ska ansvara för publicering och kontroll är Eyebeep Annonspublicering rätt verktyg.

Eyebeep Annonspublicering hanterar alla format

Bildannonser, text och bild, banners, flashannonser, animeringar, textannonser, perfekt för så kallade radannonser.
    
Tomma annonsytor "trollas bort" om där inte finns någon annons för tillfället. Tolv annonser kan rotera på vald yta, och det kan styras som antal visningar eller procent av tillgänglig visningstid på ytan. OCH dessutom som en kombination av dessa.
    
Via systemets annonsstatistik ser du klickningar och tittningar. Debiteringen är lika flexibel och kan då ske per klick, per visning, per köpt andel publiceringstid.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se