Eyebeep Mina Sidor

Ett bekant begrepp, en självhjälp exempelvis som telfoni och försäkringbolagen tillhandahåller så du som kund själv kan administrera de tjänster du nyttjar hos leverantören.

Mina Sidor

Ett bekant begrepp, en självhjälp exempelvis som telfoni och försäkringbolagen tillhandahåller så du som kund själv kan administrera de tjänster du nyttjar hos leverantören.
Internetbanken är en annan variant. Lokalavdelningens sida i idrottsföreningen, eller knattelagets sida hos den lokala fotbollsklubben. Återförsäljare.
Projektplats??
Det är i praktiken en del av en webbplats. Den eller de som ska ha tillgång till den sidan loggar in. Accessnivåer, rättigheter går att dela ut för läsa, radera, skriva ??

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se