Copyera i och med Eyebeep Publicering

När en ung företagare, inom webbkommunikation, sätter ihop en egen sajt hur gör hon då? Knackar kod? Väljer öppen kod? Gratisverktyg?

Personuppgiftspolicy

Grundläggande principer

Eyebeep förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Eyebeep erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn samt uppgifter om hur du kan bli kontaktad.
För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, kan vi ibland be dig lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, typ av browser, domännamn m m.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Eyebeep använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. 
När du besöker de delar av eyebeep.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

Eyebeep skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. För åtkomst till ditt eget konto på eyebeep.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Användning av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Eyebeep lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Eyebeep och eventuellt närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
    
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Eyebeep och dess eventuella, närstående bolag. Eyebeep och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Eyebeep anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Eyebeep och dess närstående bolag.

Rättelse, insyn och återkallelse

Eyebeep, 556803-2360, Tel 073-575 17 78, Engelbrektsv 44, SE-177 51 Järfälla, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Eyebeep därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Eyebeep är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress: privacy@eyebeep.se.
    
Om du inte längre vill mottaga kommunikation via email kan du logga enkelt avregistrera dig från våra register på följande länk:
http://www.eyebeep.se/opt-out.
    
Om du önskar kontrollera/ändra dina uppgifter gör du det på följande länk: http://www.eyebeep.se/rectify-data

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på eyebeep.se, förbehåller sig Eyebeep rätten att neka användare tillgång till webbplatsen eyebeep.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Eyebeep. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer eyebeep.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Eyebeep behandlar dina personuppgifter.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se